Samaan aikaan toisaalla (Mikkelissä ) poistettiin ruostetta